Ηρωες Κι Αντιηρωες

Ήρωες κι Αντιήρωες

Πειραματική Σκηνή Μήλου | Ομάδα Εφήβων

Μια παράσταση για τα μεγάλα διλήμματα και τις μεγάλες αποφάσεις,

για τις μεγάλες μάχες και τους εμφύλιους πόλεμους των εσωτερικών μας φωνών, για τον δαίμονα εαυτού.

 

Η ομάδα εφήβων της Πειραματικής Σκηνής, με νέα σύνθεση, παρουσιάζει την τέταρτη παραγωγή της, βασισμένη στη δουλειά των ψυχοεκπαιδευτικών μας εργαστηρίων. Η παράσταση είναι αποτέλεσμα 10 συναντήσεων ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα και 20 προβών. Θέμα της, οι εσωτερικές μας συγκρούσεις, οι αντιφατικές πτυχές του εαυτού μας, τα διλήμματα και οι μεγάλες αποφάσεις, μέσα από ήρωες, αντιήρωες, θρύλους, θεούς και δαίμονες.

Διάρκεια: